Naša metodologija

Metodologija Helen Doron se decenijama podučava širom svijeta sa nevjerovatnim rezultatima. Zasnovano na dubokom razumijevanju načina na koji djeca najbolje uče, podržava sve njihove razvojne prekretnice i različite stilove učenja. Koristeći priče, pjesme, rime i pokrete kako bismo stimulirali sva čula, stvaramo nezaboravno i obogaćujuće iskustvo učenja.

Ovdje svako dijete ima priliku da se razvija sopstvenim tempom, dobijajući pažnju koju zaslužuje. Najbitinije od svega, svako dijete dobija pozitivno podsticaj koje im pomaže da napreduju i izgrade samopouzdanje.

Djeca VOLE da uče i da se igraju, a najbolje uče kada se zabavljaju. Metoda podučavanja i učenja Helen Doron, koju su razvili lingvisti i pedagoški stručnjaci, zasnovana je na dugogodišnjem iskustvu, znanju i akademskom istraživanju.

Naša jedinstvena metodologija

Pozadinsko slušanje

Potpuno uranjanje u jezik znači da vaše dijete čuje engleske pjesme i priče u pozadini, kako bi prirodno usvojilo jezik.

Pozitivni podsticaj

Gradi samopouzdanje i inspiraciju za učenje. Ovdje nema pogrešnih odgovora, mi ohrabrujemo djecu da iznesu svoje mišljenje.

Pažljivo planirani nastavni planovi i programi

Naš nastavni plan i program je prilagođen potrebama svake starosne grupe, razvojne faze i nivoa znanja engleskog jezika.

Na našim časovima

Zabavno i aktivno učenje

Aktivni, uzbudljivi i dinamični časovi olakšavaj usvajanje novog materijala.

Pjesme i muzika

Naši zabavni tekstovi jačaju jezik kroz rime, ritam i optimistične melodije, tako da naši učenici nikada ne zaborave svoj engleski.

Aktivnosti i igre

Praktično, interaktivno učenje čini razumijevanje koncepata zabavnim i lakim.