Pripremni programi za Cambridge English ispite

Pripremite svoju djecu za Cambridge English ispite na Helen Doron način!

Polaganje kvalifikacijskih ispita iz engleskog na Cambridgeu otvara vrata mnogim mogućnostima za vaše dijete. Nivo engleskog jezika naših učenika već premašuje nivo potreban za ove ispite, a ovi specijalni programi ih bolje pripremaju za ovakve testove i njihovo uspješno polaganje.

Kreirani kroz Helen Doron metodu, naši programi za pripremu ispita su uzbudljivi i zanimljivi, osnažuju djecu i jačaju njihovo samopouzdanje i vještine polaganja ispita. Lekcije su ispunjene zabavnim aktivnostima i privlačnim pjesmama, pomažući učenicima da prošire svoj vokabular, nadopune gramatiku i iskuse prava ispitna pitanja i zadatke.

Zašto bi vaše dijete trebalo da polaže kvalifikacijske Cambridge English ispite?

Helen Doron pripremni programi za Cambridge ispite su kreirani prema našoj jedinstvenoj i razigranoj metodologiji. Naši učenici konstantno pokazuju najbolje rezultate na Cambridge ESOL ispitima. Većina je izjavila da su se osjećali bezbrižno i smatrali su da je ispit bio prilično lak.

Uz nas će vaše dijete sa samopouzdanjem proći kroz Cambridge Young Learners ispite.

Programi