Pravila korištenja

Pristup i korištenje ove web stranice osigurava Helen Doron Ltd. u skladu sa sljedećim odredbama i uvjetima: Helen Doron web stranice („Web stranice“) i mobilne aplikacije („Aplikacije“) i povezane usluge (zajedno sa Web stranicama, „Usluga“) upravlja Helen Doron Ltd. („Helen Doron“, „HD“, „mi, ” ili „mi”). Pristup i korištenje usluge podliježe sljedećim Uvjetima i odredbama (“Uslovi i odredbe”). Pristupanjem ili korištenjem bilo kojeg dijela usluge, izjavljujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete da ćete biti vezani ovim Uvjetima i odredbama, uključujući sve buduće izmjene. NAPOMENA DA OVI USLOVI I ODREDBE SADRŽE OBAVEZNU ODREDBU O ARBITRAŽI SPOROVA KOJA ZAHTEVA KORIŠĆENJE ARBITRAŽE NA INDIVIDUALNOM OSNOVU ZA RJEŠAVANJE SPOROVA U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA.
 1. Korišćenjem ove stranice korisnici pristaju da budu pravno vezani ovim Uvjetima i odredbama, koji stupaju na snagu odmah nakon korisnikovog prvog pristupa web stranici. Od korisnika koji se ne slažu da budu pravno vezani za sve dolje navedene odredbe i uvjete se traži da ne pristupaju i/ili ne koriste ovu stranicu.
 2. U vezi sa registracijom i korištenjem usluge, saglasni ste (i) da pružite tačne, aktuelne i potpune informacije o vama i/ili vašoj organizaciji na zahtev Helen Doron; (ii) da očuvate poverljivost vaše lozinke i drugih informacija u vezi sa bezbednošću vašeg naloga; (iii) održavati i brzo ažurirati sve informacije o registraciji koje date Helen Doron, kako bi te informacije bile tačne, aktuelne i potpune; i (iv) da budete u potpunosti odgovorni za svako korištenje vašeg naloga i za sve radnje koje se dešavaju putem vašeg naloga.
OPĆI SADRŽAJ
 1. Kao uslov za podnošenje bilo kakvih ocjena, recenzija, informacija, podataka, teksta, fotografija, audio isječaka, audiovizuelnih djela, prijevoda, flash kartica ili drugih materijala na Uslugama (“Sadržaj”), ovim dajete Helen Doron besplatnu naknadu, trajna, neopoziva, svjetska, neisključiva, prenosiva i podlicencirana licenca za korištenje, reprodukciju, kopiranje, prilagođavanje, modificiranje, spajanje, distribuciju, javno prikazivanje, kreiranje izvedenih djela, inkorporiranje takvog Sadržaja u druga djela; podlicencirati na više nivoa Sadržaj i potvrditi da ovu licencu ne možete ukinuti nakon što se vaš Sadržaj dostavi Uslugama. Izjavljujete da posjedujete ili ste osigurali sva zakonska prava neophodna da biste Vi, Helen Doron i drugi koristili sadržaj koji ste poslali kako je opisano i na drugi način predviđeno u ovim Uslovima i odredbama. Razumijete da će drugi korisnici imati pristup Sadržaju i da ni oni ni Helen Doron nemaju nikakvu obavezu prema vama ili bilo kome drugom da održavate povjerljivost sadržaja.
 2. HD može promijeniti, ažurirati ili dopuniti ove odredbe i uslove u bilo koje vrijeme objavljivanjem izmjena na mreži. Korisnici bi trebali redovno pregledati ove odredbe i uslove kako bi bili sigurni da su upoznati sa svim promjenama, ažuriranjima ili dopunama koje je napravio HD. Nastavak korištenja web stranice nakon objavljivanja promjena, ažuriranja i dopuna predstavlja korisnikov pristanak da bude pravno obavezan ovim odredbama i uvjetima kako su promijenjeni, ažurirani ili dopunjeni.
 3. Sadržaj ove stranice podliježe autorskim pravima HD-a. Korisnici ne smiju kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati, preuzimati, objavljivati, emitirati, prenositi, učiniti dostupnim javnosti ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj web stranice osim za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Korisnici se također slažu da neće prilagođavati, mijenjati ili kreirati izvedeno djelo iz bilo kojeg sadržaja web stranice osim za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Za svako drugo korištenje sadržaja web stranice potrebna je prethodna pismena dozvola HD-a.
NEODGOVARAJUĆA UPOTREBA
 1. Nećete postavljati, prikazivati ​​ili na drugi način pružati na ili putem usluge bilo koji sadržaj koji: (i) je pogrdan, klevetnički, uvredljiv, prijeteći, uznemiravajući, mržnje, uvredljiv ili na drugi način krši bilo koji zakon ili krši prava bilo koje treće strane ( uključujući autorska prava, zaštitni znak, privatnost, publicitet ili druga lična ili vlasnička prava); ili (ii) prema vlastitoj prosudbi Helen Doron, neprihvatljiv ili koji ograničava ili sprječava bilo koju drugu osobu u korištenju Usluge ili koji može izložiti Helen Doron ili njene korisnike bilo kojoj šteti ili odgovornosti bilo koje vrste.
ODŠTETA HELEN DORON
 1. Saglasni ste da ćete braniti, obeštetiti i zadržati Helen Doron i njene direktore, službenike, zaposlene, izvođače, agente, dobavljače, davaoce licenci, nasljednike i ustupnike, od i protiv svih gubitaka, potraživanja, uzroka tužbe, obaveza, odgovornosti i štete bilo šta, uključujući naknade za advokate, koje proizlaze iz ili se odnose na vaš pristup ili korištenje usluge, bilo koje lažno predstavljanje koje nam je dato (kao dio ovih Odredbi i uslova ili na neki drugi način), vaše kršenje bilo kojeg od ovih Odredbi i uslova, ili svaka tvrdnja da je bilo koji prijevod koji vam pružimo netačan, neprikladan ili neispravan na bilo koji način.
LICENCA ZA APLIKACIJE
 1. U skladu s odredbama ovih Odredbi i uslova, Helen Doron vam daje neprenosivu, neekskluzivnu licencu za preuzimanje, instaliranje i korištenje jedne kopije svake aplikacije u obliku objektnog koda samo na interaktivnom bežičnom uređaju koji posjedujete ili kontrolirate . Ne smijete izvesti ili pokušati izvesti izvorni kod cijele ili bilo kojeg dijela bilo koje aplikacije, dozvoliti bilo kojoj trećoj strani da izvede ili pokuša izvesti takav izvorni kod, niti izvršiti obrnuti inženjering, dekompilirati, rastaviti ili prevesti bilo koju aplikaciju ili bilo koji njen dio . Helen Doron i njeni davaoci licenci posjeduju i zadržavaju sva prava intelektualne svojine i druga prava u i na Aplikacije, kao i sve njihove izmjene, modifikacije ili ispravke.
 • Sljedeći uvjeti i odredbe primjenjuju se na vas samo ako koristite aplikacije iz Apple App Store-a. U meri u kojoj su drugi uslovi i odredbe ovih Odredbi i uslova manje restriktivni od, ili su na neki drugi način u suprotnosti sa odredbama i uslovima ovog stava, primenjuju se restriktivniji ili konfliktniji uslovi i odredbe iz ovog paragrafa, ali isključivo u odnosu na Aplikacije iz Apple App Store-a. Prihvaćate i slažete se da su ovi Uvjeti i odredbe isključivo između vas i Helen Doron, a ne Applea, te da Apple nema nikakvu odgovornost za Aplikacije ili njihov sadržaj. Vaše korištenje bilo koje aplikacije mora biti u skladu s Uslovima korištenja usluge App Store. Prihvaćate da Apple nema nikakvu obavezu pružanja usluga održavanja i podrške u vezi s aplikacijama. U slučaju neuspjeha bilo koje aplikacije da bude u skladu s bilo kojom primjenjivom garancijom, možete obavijestiti Apple, a Apple će vam vratiti kupovnu cijenu, ako postoji, za aplikaciju; u maksimalnom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom, Apple neće imati nikakvu drugu garanciju u vezi s aplikacijama, a svi drugi zahtjevi, gubici, obaveze, štete, troškovi ili izdaci koji se mogu pripisati bilo kakvom neusklađenju s bilo kojom garancijom će biti isključivo regulirani prema ovim Uslovima i odredbama. Vi i Helen Doron potvrđujete da Apple nije odgovoran za rješavanje bilo kakvih potraživanja vas ili bilo koje treće strane u vezi s aplikacijama ili vašim posjedovanjem i/ili korištenjem bilo koje aplikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na: (i) zahtjeve za odgovornost za proizvod; (ii) svaku tvrdnju da aplikacija nije u skladu sa bilo kojim primjenjivim zakonskim ili regulatornim zahtjevima; i (iii) potraživanja koja proizilaze iz zaštite potrošača ili sličnog zakonodavstva. Vi i Helen Doron potvrđujete da će, u slučaju bilo koje tvrdnje treće strane da bilo koja aplikacija ili vaše posjedovanje i korištenje te aplikacije krši prava intelektualnog vlasništva te treće strane, Helen Doron, a ne Apple, biti isključiva odgovorna za istragu, odbranu , rješavanje i otpuštanje bilo kojeg takvog zahtjeva za povredu intelektualnog vlasništva u mjeri u kojoj je to potrebno ovim Uslovima i odredbama. Morate se pridržavati primjenjivih uslova ugovora treće strane kada koristite bilo koju aplikaciju. Vi i Helen Doron potvrđujete i slažete se da su Apple i Apple-ove podružnice korisnici ovih Uvjeta i odredbi trećih strana jer se odnose na vašu licencu za aplikacije i da će, nakon što prihvatite ove Odredbe i uslove, Apple imati pravo (i smatraće se da je prihvatio pravo) da provede ove Odredbe i uslove protiv vas kao treće strane korisnika.
 1. Imena, slike i logotipi koji identifikuju HD, Helen Doron Early English, Helen Doron Teen English (HDTE) ili bilo koji drugi povezani proizvod i uslugu s HD-om ili treće strane i njihove povezane proizvode i usluge podliježu autorskim pravima, pravima na dizajn, zaštitnim znakovima i patentima HD i/ili odgovarajuće treće strane. Ništa sadržano u ovim uslovima neće se tumačiti kao davanje implikacije, estoppela ili na drugi način bilo koje licence ili prava na korišćenje bilo kakvog autorskog prava, prava na dizajn, žiga ili patenta koji pripada HD ili bilo kojoj drugoj trećoj strani.
LINKOVI, SAJTOVI I USLUGE TREĆIH STRANA
 1. Usluga može sadržavati linkove na web stranice trećih strana, oglašivače, usluge, posebne ponude ili druge događaje ili aktivnosti koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Helen Doron. Ne podržavamo niti preuzimamo bilo kakvu odgovornost za takve stranice, informacije, materijale, proizvode ili usluge trećih strana. Ako pristupite bilo kojoj web stranici, usluzi ili sadržaju treće strane od Helen Doron, shvaćate da se ovi Uslovi i odredbe i naša Politika privatnosti ne primjenjuju na vaše korištenje takvih stranica. Izričito potvrđujete i slažete se da Helen Doron neće biti obavezna ili odgovorna, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proističe iz vašeg korištenja bilo koje web stranice, usluge ili sadržaja treće strane.
 2. Usluga može uključivati ​​reklame, koje mogu biti usmjerene na Sadržaj ili informacije o Servisu, ili druge informacije. Vrste i obim oglašavanja Helen Doron na Servisu podložni su promjenama. Uzimajući u obzir da vam Helen Doron odobri pristup i korištenje usluge, slažete se da Helen Doron i njeni dobavljači i partneri treće strane mogu postaviti takvo oglašavanje u vezi s prikazom sadržaja ili informacija koje ste poslali vi ili drugi.
 3. Korisnici pristaju koristiti web stranicu samo u zakonite svrhe, na načine koji ne ograničavaju, inhibiraju ili krše prava bilo kojeg drugog korištenja i uživanja web stranice. Zabranjeno ponašanje uključuje: uznemiravanje ili izazivanje uznemirenosti ili neugodnosti bilo kojoj osobi, prenošenje opscenog ili uvredljivog sadržaja ili ometanje normalnog protoka informacija i dijaloga unutar web stranice.
 4. Sadržaj web stranice, uključujući informacije, imena, slike, logotipe i ikone u vezi ili u vezi s HD i/ili HD povezanim kompanijama, proizvodima i uslugama (ili proizvodima i uslugama trećih strana), pruža se „KAKO JESTE“ i na na osnovu “KAKO DOSTUPNO” bez ikakvih izjava ili bilo koje vrste garancije datih, izraženih ili impliciranih u mjeri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, uključujući podrazumijevane garancije zadovoljavajućeg kvaliteta, prikladnosti za određenu svrhu, nekršenja, kompatibilnosti, sigurnosti i tačnosti.
 5. U maksimalnom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom, HD neće biti odgovoran korisnicima stranice, ili bilo kojoj trećoj strani koja traži preko korisnika stranice, za bilo kakvu štetu u vezi sa stranicom ili bilo kojim materijalom koji se na njoj nalazi. Ni pod kojim okolnostima HD neće biti odgovoran za bilo koji od sljedećih gubitaka ili štete (bilo da su takvi gubici predviđeni ili predvidivi, poznati ili nepoznati):
 6. gubitak podataka;
 7. gubitak prihoda ili očekivane dobiti;
 8. gubitak poslovanja;
 9. gubitak mogućnosti;
 10. gubitak dobre volje ili povreda ugleda;
 11. gubici koje su pretrpjela treća lica; ili
 12. sve indirektne, posljedične, posebne ili primjerne štete nastale korištenjem web stranice, bez obzira na oblik radnje
 13. HD ne jamči da će funkcije sadržane u sadržaju web stranice biti neprekidne ili bez grešaka, da će nedostaci biti ispravljeni, ili da web stranica i server koji je čini dostupnima nemaju viruse ili greške.
 14. Korisnici stranice mogu biti pozvani da podnesu priloge (uključujući tekst, fotografije, grafike i audio ili video snimke) na web stranici ili HDEE portalu. Korisnici su saglasni, podnošenjem navedenih priloga, da HD-u daju trajno, besplatno, neekskluzivno, podlicencirano pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, stvaranje izvedenih djela, distribuciju, izvođenje, reproducirati, učiniti dostupnim javnosti i ostvariti sva autorska prava i prava javnosti u vezi s navedenim doprinosima širom svijeta, i/ili uključiti navedene doprinose u druga djela u bilo kojem mediju koji je sada poznat ili kasnije razvijen za puni rok svih prava koja mogu postojati u navedenom doprinosu, u skladu sa ograničenjima privatnosti navedenim u HD-ovoj politici privatnosti. Od korisnika koji odluče da HD-u ne dodijele gore navedena prava se traži da ne šalju priloge na web stranicu.
 15. U skladu sa stavom 9, podnošenjem priloga na web stranicu, korisnici garantuju:
 16. da su navedeni doprinosi originalni rad korisnika;
 17. da korisnik koji šalje ima pravo da navedene doprinose učini dostupnim HD-u za sve gore navedene svrhe;
 18. da navedeni prilozi nisu klevetnički;
 19. da navedeni doprinosi ne krše nijedan zakon;
 20. da je HD obeštećen od svih pravnih troškova, štete ili drugih troškova koji mogu nastati od strane HD-a kao rezultat korisnikovog kršenja gore navedene garancije;
 21. da se odriču bilo kakvih moralnih prava u navedenom prilogu za podnošenje i objavljivanje na web stranici u gore navedene svrhe
 22. Korisnici ne smiju slati nikakav klevetnički ili nezakonit materijal bilo koje prirode na forumu web stranice. To uključuje tekstualne, grafičke i audio ili video programe.
 23. Doprinošenje materijala sa namjerom počinjenja ili promoviranja nezakonitog čina je strogo zabranjeno.
 24. Svi dostavljeni materijali moraju biti originalni rad korisnika koji doprinose. Korisnici ne smiju slati plagirane materijale. Slično tome, korisnici ne smiju kršiti ili kršiti prava trećih strana uključujući autorska prava, žig, poslovnu tajnu, patent, privatnost, publicitet, lična ili vlasnička prava.
 25. Stavovi izraženi u područjima za podnošenje web stranice su stavovi javnosti i nisu nužno stavovi HD-a.
 26. U slučaju da bilo koji od uslova i odredbi sud ili drugi sud nadležne jurisdikcije smatra neprovedivim, takve odredbe će biti ograničene ili eliminisane do minimalne neophodne mere kako bi ovi uslovi i odredbe ostali na snazi ​​i efektivni.
HELEN DORON NE DAJE NIKAKVE IZJAVE ILI GARANCIJE
 1. USLUGA, UKLJUČUJUĆI SVE SLIKE, AUDIO DATOTEKE I DRUGI SADRŽAJ, TE BILO KOJE DRUGE INFORMACIJE, IMOVINA I PRAVA KOJA VAM JE DODJELJENA ILI PRUŽA HELEN DORON VAM SE PRUŽAJU NA OSNOVU „KAKVI JESU“. HELEN DORON I NJEGOVI DOBAVLJAČI NE DAJU NIKAKVE IZJAVE ILI GARANCIJE BILO KOJE VRSTE U POGLEDU USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, I SVE TAKVE IZJAVE I GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE ZA TRŽIŠTE, GARANCIJE O PRODAJNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI KRŠENJU PRAVA SE IZRIČITO ODRIČE. BEZ OGRANIČAVANJA NA GORNJE NAVEDNO, HELEN DORON NE DAJE NIKAKVO ZASTUPANJE ILI GARANCIJU BILO KOJE VRSTE U VEZI SA TAČNOŠĆU, DOSTUPNOSTI USLUGA, KOMPLETNOSTI INFORMACIJSKIH SADRŽAJA, BILO DA SU NASTALE KAO GREŠKE RADA ILI KAO GREŠKE OPERACIJE. PRISTUP I KORIŠTENJE USLUGE MOŽE BITI NEDOSTUPNO TOKOM PERIODA VISOKE POTRAŽNJE, NADOGRADNJE SISTEMA, KVARA ILI ZAKAZANOG ILI NEPLANIRANOG ODRŽAVANJA ILI IZ DRUGIH RAZLOGA. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, TAKO DA SE GORE NAVEDENO ISKLJUČENJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS.
OGRANIČENJE VRSTA ŠTETE/OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
 1. HELEN DORON NEĆE BITI ODGOVORNA PREMA VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI KOJA PREKO VAS (BILO ZASNOVANO NA UGOVORU, DELIKTU, STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI DRUGOJ TEORIJI) ZA INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE, POSLJEDIČNE ILI PRIMJERENE ŠTETE KOJE PROIZILAZE ILI KOJE SE ODNOSE NA PRISTUP ILI KORIŠTENJE, ILI NEMOGUĆNOST PRISTUPA ILI KORIŠĆENJA USLUGE, ILI BILO KOJEG NJEGOVOG DIJELA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČVAJUĆI SE NA GUBITAK KORIŠĆENJA USLUGE, NETAČNE REZULTATE, GUBITAK PROFITA, PREKIDA POSLOVNJA ILI ŠTETE KOJI PROISTIČU GUBITKOM ILI KORUPCIJOM PODATAKA ILI SU PODACI KOJI SU PREDSTAVLJENI NETOČNI, TROŠKOVI POVRAĆAVANJA BILO KAKVIH PODATAKA, TROŠKOVI ZAMJENSKE USLUGE ILI ZAHTJEVI TREĆIH STRANA ZA BILO KAKVU ŠTETU NA RAČUNARIMA, SOFTVERU, MODEMIMA, TELEFONIMA ILI DRUGOJ IMOVINI ČAK I AKO JE HELEN DORON OBAVIJEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.ODGOVORNOST HELEN DORON PREMA VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI KOJA PREKO VAS IZ BILO KOG UZROKA, I BEZ OBZIRA NA OBLIK TUŽBE, OGRANIČENA JE NA IZNOS OD 10.000 USD. OVO JE AGREGATNA GRANICA. POSTOJANJE VIŠE OD JEDNOG POTRAŽIVANJA OVDE NEĆE POVEĆATI OVU GRANICU.
TERMINATION
 1. Helen Doron može prekinuti vaš pristup i korištenje usluge odmah u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga, i u tom trenutku više nećete imati pravo da koristite uslugu. Svoj Helen Doron nalog možete ukinuti u bilo kom trenutku prateći uputstva dostupna putem usluge. Odredbe ovih Odredbi i uslova koje se odnose na zaštitu i sprovođenje vlasničkih prava Helen Doron, vaša zastupanja i garancije, odricanje od zastupanja i garancija, oslobađanje i obeštećenja, ograničenja odgovornosti i vrste štete, vlasništvo podataka i informacija, važeći zakon i mjesto održavanja, kao i razne odredbe ostaju na snazi ​​nakon svakog takvog raskida.
VAŽEĆE PRAVO I ARBITRAŽA
 1. Ovi Uslovi i odredbe, njihov predmet i Helen Doron i vaša odgovarajuća prava prema ovim Uslovima i odredbama, kao i svaki zahtjev, razlog tužbe ili spor („zahtjev“) koji proizlazi iz ili je u vezi s ovim Uvjetima i odredbama, bit će regulisan i tumačen u skladu sa zakonima Države Izrael, isključujući odredbe o sukobu zakona te ili bilo koje druge jurisdikcije, bez obzira na vašu zemlju porijekla ili gdje pristupate Servisu. SVAKI SPOR ILI ZAHTEV KOJI SE NA BILO KOJI NAČIN ODNOSI NA OVE ODREDBE I USLOVE ILI USLUGE BIĆE RJEŠEN OBAVEZUJUĆOM ARBITRAŽOM, A NE SUDOM, osim prava Helen Doron da traži zabranu kao što je navedeno u nastavku. Osim ako drugačije nije izričito propisano važećim zakonom, svaka strana će snositi svoje advokatske troškove bez obzira na to koja se stranka smatra prevladavajućom stranom u arbitražnom postupku.
 2. Ako ne želite da arbitrirate u sporovima sa Helen Doron, a vi ste pojedinac, možete odustati od ovog arbitražnog sporazuma slanjem e-pošte na  [email protected] u roku od 30 dana od dana kada prvi put pristupite ili koristite uslugu.
 3. Ako namjeravate tražiti arbitražu, prvo morate poslati pismeno obavještenje administrativnom uredu Helen Doron o svojoj namjeri da arbitražete („Obavijest“). Obavještenje Helen Doron treba poslati na bilo koji od sljedećih načina: (i) elektronskom poštom na [email protected]ili (ii) slanje Obavještenja ovjerenom poštom na adresu Helen Doron Ltd., Misgav Industrial Park, D.N. Misgav 2017900 Israel. Obavještenje mora (x) opisati prirodu i osnovu zahtjeva ili spora; i (y) navede konkretnu traženu pomoć; i (z) navesti svoje ime, adresu i kontakt informacije. Ako namjeravamo tražiti arbitražu protiv vas, poslat ćemo vam svako obavještenje o sporu na kontakt informacije koje imamo za vas.
JEZIK
 1. Ovaj ugovor je originalno napisan na engleskom (SAD). U mjeri u kojoj je bilo koja prevedena verzija ovog ugovora u suprotnosti s verzijom na engleskom, engleska verzija ima kontrolu.
RAZNO
 1. Ovi Uslovi i odredbe predstavljaju cjelokupni ugovor između Helen Doron i vas u vezi sa predmetom ovog ugovora. Odricanje od strane Helen Doron ili vas od bilo koje odredbe ovih Odredbi i uslova ili bilo kakvo njihovo kršenje, u bilo kom slučaju, neće odreći takve odredbe ili uslova ili bilo koje naknadno kršenje istih. Helen Doron može bezuslovno ustupiti svoja prava ili obaveze prema ovim Uslovima i odredbama. Ovi Uslovi i odredbe će biti obavezujući i važit će u korist Helen Doron i vas, i Helen Doron i vaših odgovarajućih nasljednika i dozvoljenih nositelja.