Naši učitelji

Naši strastveni i posvećeni nastavnici su kvalifikovani i podučeni za zlatni standard u podučavanju jedinstvene metodologije Helen Doron. Oni podupiru svaki korak procesa učenja vašeg djeteta, ohrabrujući ga da postigne svoj potencijal, izgradi samopouzdanje i postane najbolja verzija sebe!

Our Teachers

Šta Helen Doron učitelje čini tako posebnim

Šta kažu naši učitelji