Naše vrijednosti

Naše vrijednosti su ugrađene u naše programe, materijale, časove i obrazovni pristup koji pružamo. Daleko od učenja engleskog jezika, kursevi podučavaju osnovne vrijednosti i vještine, životne lekcije i kako postati doprinoseći građani svijeta. Djeca prirodno upijaju ove vrijednosti kroz likove i priče koje zavole i sa kojima se poistovjećuju.

Više od engleskog. Vrijednosti za cijeli život.

U Helen Doron podučavamo:

Svako može biti mali heroj!

Naše kampanje Young Heroes ističu naše vrijednosti i aktivno podstiču naše učenike da ih praktikuju.

Pronalazimo najbolje u svakom djetetu!